Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Artist maomao199Male/Vietnam Recent Activity
Deviant for 4 Months
Needs Core Membership
Statistics 20 Deviations 829 Comments 833 Pageviews
×

Newest Deviations

Mature content
Cover Quotes #1 :iconmaomao199:maomao199 0 0
Mature content
psd #1 :iconmaomao199:maomao199 1 0
Mature content
[Zodiac] Scopius :iconmaomao199:maomao199 2 12
Mature content
Help me :iconmaomao199:maomao199 0 4
Mature content
[Zodiac] Virgo :iconmaomao199:maomao199 4 8
Mature content
[Zodiac] Gemini :iconmaomao199:maomao199 1 2
Mature content
[Cover Zing] :iconmaomao199:maomao199 2 2
Mature content
[ Zodiac ] Sagittarius :iconmaomao199:maomao199 1 2
Mature content
Khong ten :iconmaomao199:maomao199 2 0
Mature content
deviantart :iconmaomao199:maomao199 1 0
Mature content
Pink :iconmaomao199:maomao199 3 2
Mature content
Lovely Girl!! :iconmaomao199:maomao199 1 2
Mature content
Blend :iconmaomao199:maomao199 3 2
Mature content
Pack render Manhua :iconmaomao199:maomao199 0 0
Mature content
Cover Scrapbook :iconmaomao199:maomao199 1 5
Mature content
Scrapbook :iconmaomao199:maomao199 1 0
Chả có gì đâu :vv

Activity


Cover Quotes #1
Chưa blend :vv

CREDIT -----------
:iconmaomao199:         ;           GỒ
------------------
....
Loading...
Hế hế :D 
Bữa nay cô sếp thez crush " Đập choai " Ngồi gần [Icon] Miku Izayoi - Tsukino Yoimachi [Icon] Miku Izayoi - Tsukino Yoimachi 
Đã Qúa Rin Waving Hands Icon Rin Waving Hands Icon 
ai chỉ cách dow font với =,=
Hế hế <33
Thi HK2 môn toán đc 10đ đó ~~

 

Haizzz
  Tình hình thì chưa đc 100 wach.Share trc cho đở nặng máy
  Share gồm : pack render, PSD, PSD ART, RES
  PSD của tui nhen ~
  All pack render đều do tui cut! Lấy làm theo luật
  Share gồm : pack render, PSD, PSD ART, RES
  PSD của tui nhen ~
  All pack render đều do tui cut! Lấy làm theo luật
  Watch + Fav + CMT = allRD PACKs:
1. Pack render Laura Sakuraba[ 2 pack nhen~ tớ up trộn] : imgur.com/a/mnmC8
2. Pack render Manhua, gồm Tầm Trảo, XDTN,Fight for myself: imgur.com/a/Jqwyi
3. Pack render Aikatsu [ trộn ]: imgur.com/a/RUIiJ
4. Pack render .....[trộn] : imgur.com/a/9RR64
RES :
fotki.yandex.ru/users/mirclipa…
fotki.yandex.ru/users/mirclipa…
fotki.yandex.ru/users/mirclipa…
fotki.yandex.ru/users/mirclipa…
fotki.yandex.ru/users/mirclipa…
fotki.yandex.ru/users/flipkens…
fotki.yandex.ru/users/flipkens…
fotki.yandex.ru/users/flipkens…
fotki.yandex.ru/users/flipkens…
fotki.yandex.ru/users/nat-usha…
fotki.yandex.ru/users/flipkens…
fotki.yandex.ru/users/flipkens…


PSD :

psd #1 by maomao199
Cái này xấu vler luôn :vv
PSD ART :

Scenic Couple Background Anime Themes Wallpapers G by maomao199

Tui hông ghi cre, đừng ghi cre vô rồi đạo của tui á :vv
ĐÓ ĐÓ , HẾT RỒI :V

Còn 1 cái PSD ART nữa mà tui hông có share bây h
Tháng 10 tui sẽ đăng cái đó để HPBD nee - yew của tui rồi share luôn <33
 

  • CREDIT :iconmaomao199: NẾU BẠN SỬ DỤNG NÓ 
  • KHÔNG SHARE HOẶC BÁN 
  • KHÔNG TỰ NHẬN NÓ LÀ CỦA BẠN KHI BẠN KHÔNG TẠO RA NÓ
  • KHÔNG CẮT XÉN RỒI TỰ NHẬN NÓ LÀ CỦA BẠN
  • LÀM ĐÚNG LUẬT TRÊN RỒI HẼN SỬ DỤNG!

  -------------------------------HẾT-----------------------------------

deviantID

maomao199's Profile Picture
maomao199

Artist | Design & Interfaces
Vietnam

Comments


Add a Comment:
 
:iconhuyorij:
Huyorij Featured By Owner 9 hours ago  Student Artist
- C'ơn e vì đã donate cho ne :3
Reply
:iconmaomao199:
maomao199 Featured By Owner 8 hours ago   Interface Designer
hông có chi ^^ 
Tại có ng` donate cho e ý mà <33
Reply
:iconhuyorij:
Huyorij Featured By Owner 8 hours ago  Student Artist
- Ử
Reply
:iconmaomao199:
maomao199 Featured By Owner 8 hours ago   Interface Designer
^^?
Reply
:iconhuyorij:
Huyorij Featured By Owner 14 hours ago  Student Artist
- nee qua <3
Reply
Add a Comment: